Pion Blonde d'Aquitaine Fokkerij
Pion Blonde d'Aquitaine

Welkom op deze blonde d’aquitaine site van de Fam Jouwsma. De Pion fokkerij is ontstaan vanuit een samenwerking verband met D.J.v Pijkeren uit IJsselmuiden, genaamd de Pion(ier). Doordat deze naam bij de eerste fokproducten werd gebruikt en soms werd afgekort in Pion, is later besloten het woordje Pion ( schaakstuk ) als bedrijfsnaam door te gaan gebruiken.

De bestaande koe familie die tot meerdere successen heeft geleid, heeft zijn ontstaan bij de aankoop van 3 vaarzen bij Eduard Cassau en 1 vaars bij Georges Dulah. De link genetica geeft een overzicht van de pedegree, wat hoofdzakelijk bestaat uit Mida test fokproducten.Dat 1 + 1 in de fokkerij lang niet altijd 2 is rechtvaardigt onzes inziens de bedrijfsnaam PION

Deze fokkerij is kleinschalig die met veel liefhebberij wordt bedreven. Doelstelling is dieren te fokken die in de eerste plaats beschikken over veel groeivermogen met behoud van hun functionele eigenschappen. Daarnaast ben je voortdurend bezig om met bepaalde stieren, die harmonie er in te leggen die nodig is om hem of haar voor te brengen op een prijskamp. Momenteel bestaat de veestapel uit 12 moederdieren, 8 pinken , 4 kalveren en een aantal draagmoeders. Deze worden gehouden op 6 ha cultuurgrond en 7 ha natuurweide

Daarnaast ben ik beroep matig werkzaam als embryo en eicel winner bij koeien, met daarnaast als specialisme vruchtbaarheid. Door deze techniek is het mogelijk om bij uw goede moederdieren meerdere kalveren op jaarbasis te verkrijgen, met een variatie in het stier gebruik. Om deze reden zijn wij ook gemakkelijker in het verkopen van goede keuring- of fokdieren, omdat er een behoorlijke potentie van deze dieren in het stikstofvat aanwezig is. Het nadeel van deze verkopen is dat je moeilijker iets kunt laten zien of showen wat het verkopen van gewonere dieren benadeeld.

Een beloftevol ET vaarskalf - combinatie Pion Amber x Scout

1 dag 1 jaar

Het verleden heeft geleerd dat het lang niet altijd de fraaiere dieren zijn die de beste fokresultaten behalen, en dus het geduld waard om de opfok en de eerste fokresultaten af te wachten. Vooral als de fokkerij gebaseerd is op het gebruik van extremen,(input van potentie) Ook is het niet onze bedoeling een uniforme veestapel te fokken, maar juist door middel van variatie tot aansprekende fokresultaten te komen.
Pion Blonde d'Aquitiane Fokkerij © | Alle rechten voorbehouden ®